Informatikos akademija

Galima dalyvauti šiose informatikos akademijos veiklose:

  1. Studijuoti virtualioje paskaitų erdvėje
  2. Lankyti pasiruošimo IT valstybiniam egzaminui užsiėmimus

Virtualių paskaitų erdvės lankytojai prisijungę prie Informatikos akademijos mokymosi medžiagos stebi kiekvieną mėnesį pateikiamų paskaitų vaizdo įrašus, sprendžia įdomias užduotis. Užsiregistruoti į virtualių paskaitų erdvę galima visus mokslo metus.  Išspręstas užduotis galima pateikti iki 2017 m. birželio 16 d. Baigusieji virtualių paskaitų kursą klausytojai turi galimybę įstoję į VDU Informatikos fakultetą  užsiskaityti vieną studijų dalyką.

Pasiruošimo IT egzaminui užsiėmimai vyks VDU Informatikos fakultete ( 501 kl. Vileikos 8, Kaunas) 2017 vasario – kovo mėn. vieną kartą per savaitę.

Mokymosi medžiaga.

Mokymosi medžiaga – akademijos dalyviams pateikiami elektroninėje erdvėje.

Dalyvavimas Informatikos akademijoje yra nemokamas. Į ją kviečiami moksleiviai iš visos Lietuvos.

Kilus klausimams rašykite  iakademija@if.vdu.lt

VDUIFAlumni ir VDUIF